Kalite Politikamız

Ürün ve hizmet kalitesinin ötesinde çalışanlarımız, müşterilerimiz ve tedarikçilerimiz başta olmak üzere bütün paydaşlarımızı kapsayan, üretim ve

kalite kontrol süreçlerini bir bütün olarak gören genel bir yaklaşımdır. Sektörün teknoloji ve kapasite açısından gelişmesine katkıda bulunmayı kurumsal bir sorumluluk olarak

gören Güney Odak, üretim ve yönetim süreçlerinde kaliteyi artırmak için teknoloji ve çağın gerektirdiği tüm yenilikleri izler ve uygular.

 

ÜRÜN KALİTESİ ve BELGELENDİRME

(ISO,TSE,TSEK) kalite sertifikasyonlarının gerektirdiği teknik yeterliliği en üst düzeyde sağlamak ve bunu sürekli kılmak, üründe kalite anlayışımızın

temelini oluşturmaktadır.

 

DOĞRU ÜRÜN – ZAMANINDA TESLİMAT 

Güney Odak , ürün ve hizmet sunarken herşeyden önce müşterilerin 2 temel beklentisini karşılamayı hedeflemektedir.

Talep edilen tip, kalite ve miktarda ürün,

Talep edilen zamanda teslim etmek.

 

MÜŞTERİ ODAKLI YENİLİKÇİ ÜRÜN ve HİZMET

Müşteri odaklılığı, belli ürün ve hizmetleri üretip satmaya çalışmak yerine, müşteriyi tanıyıp onun ihtiyaç ve beklentilerine uygun çözüm ve yenilikler getirecek ürün önerir.

 

TEDARİK YÖNETİMİ

Kaliteli üretim için gereken nitelikte hammadde, ekipman ve hizmetin doğru güvenilir kaynaklardan tedarik edilmesi, Güney Odak kalite yaklaşımının önemli bir halkasını oluşturmaktadır.

 

ÇALIŞANLARIN GELİŞİMİ ve KALİTE YÖNETİMİNE KATKISI

Güney Odak şirketin en değerli varlığı olarak gördüğü çalışanlarının kişisel ve mesleki gelişimi için her türlü eğitim olanağı ve kaynağın sağlanmasına çalışma ortamında iş sağlığı

ve güvenliği gereklerinin eksiksiz yerine getirilmesine özel bir önem verir.

Tüm hakları saklıdır. Güney Odak Enerji 2013