Çevre Politakası

.         İnsanlık mirasının,doğal ve biyolojik zenginliğin ve çeşitliliğin korunması için çaba sarfediyor, bu amaçla yeni yöntemler geliştiriyoruz.

 

·         Fabrika ve tesisilerimizi, yasalara, standartlara ve en ileri çevre yönetim sisitemi gereklerine uygun şekilde işletiyoruz.

·         Güvenli teknolojiler ve işletme prosedürleri uygulayarak, çalışanlarımızın ve paydaşlarımızın çevre, sağlık ve güvenlik risklerine maruz kalma olasılığını en aza indiriyoruz.

·         Yenilenmesi münkün olmayan doğal kaynakların kullanımını en aza indirmek için alternatif hammadde ve yakıt kullanımını olanaklar ölçüsünde artırıyoruz.

·         Kazalar sonucu oluşabilecek olası zarar ları engelleyen programlar uygulanacak, tüm fabrika ve şubelerimizde Acil Durum Müdahale Eylem Planı bulunduruyoruz.

·         Düzenli bir program dahilinde tüm fabrika ve şubelerimizde çevre denetimleri gerçekleştireceğiz.

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                            Yönetim Kurulu Başkanı

                                                                                                                                                                                                                                                                                             Ağa KARACA

Tüm hakları saklıdır. Güney Odak Enerji 2013